Hart voor Waddinxveen


Eindtijd-bijbelstudie 2011 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 07 januari 2012 14:12

Persbericht

JAARLIJKSE EINDTIJD-BIJBELSTUDIE (MET BEAMER-PRESENTATIE)

?LICHT VAN DE BIJBEL OVER DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD? (EDITIE 2011)

Ondersteund door honderden indringende beelden zal Frank Ouweneel stilstaan bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft.

Datum?:?28 januari 2012
Locatie?:?Ontmoetingskerk,?Groensvoorde 3,?Waddinxveen?
Aanvang?:?19.30 uur

BEKNOPTE BIJBELSTUDIE-BESCHRIJVING:

In het Woord van God staat in Hand. 1 : 11: Jezus, die opgenomen is naar de Hemel, zal wederkomen.

Diverse malen wijst de Bijbel erop dat Jezus' wederkomst ultra-spoedig plaatsvindt en een beslissend moment in het wereldgebeuren zal markeren. In Zef. 1 : 14 t/m 17 waarschuwt God voor een oordeel-periode die direkt n? Jezus' wederkomst zal aanbreken: Ik zal de mensen benauwen, want zij hebben tegen Mij gezondigd.
?
Rom. 2 : 12 leert: Allen die gezondigd hebben, zullen verloren gaan. Dit "verloren gaan" betekent ondubbelzinnig dat ?lk mens, die met God geen rekening houdt en niet in Hem gelooft, het in Zef. 1 beschreven oordeel zal moeten meemaken.

Is het voor de ongelovigen al te laat? Gelukkig niet ... want God vervolgt in Zef. 2:1 t/m 3 met een indringende oproep: Komt tot inkeer, voordat Mijn brandende toorn over u komt. Zoekt Mij, opdat gij veilig zult zijn op de dag van het oordeel.

Op vele plaatsen maakt de Bijbel melding van vele v??rtekenen die er op wijzen dat Jezus' wederkomst ?lk moment kan plaatsvinden. Gedurende deze Bijbelstudie zal duidelijk worden dat "de laatste fase" van de "v??rtekenen" is ingegaan in ... 2011.

De meest in het oog lopende signalen kwamen opnieuw uit het Midden-Oosten. De welhaast unieke 2011-ontwikkelingen in Isra?ls buurlanden worden in de Bijbel ??n voor ??n letterlijk opgesomd als kenmerken van "de laatste fase". Geen wonder dat Ez. 38 : 12 proclameert dat het volk en het land Isra?l ook in de eindtijd "het centrum van de wereldgebeurtenissen" is.

Ook de verwoestende 2011-gebeurtenissen in Japan worden door de Bijbelse profetie?n gekwalificeerd als een onderdeel van "de laatste fase". De aardbeving in Openb. 16 : 18. De daarop volgende tsunami in Hag. 2 : 6. De hiermee verband houdende kerncentrale-catastrofe in Openb. 16 : 2 t/m 21 en Zach. 14 : 12. De lozing van miljoenen liters radioactief afvalwater in de oceaan in Op. 7 : 2 en 3.

De verontrustende instabiliteit van de Verenigde Staten en van Europa, die de profeet Dani?l eeuwen geleden heeft voorspeld, heeft in 2011 haar toppunt bereikt. In Dan. 2 : 31 t/m 45 kunnen we bijvoorbeeld lezen dat de steun van de Europese landen aan Griekenland, Itali? en andere wankele economie?n van dit werelddeel een gevaarlijk waggelende "reus op lemen voeten" maakt. Een wel zeer confronterende "piketpaal" van "de laatste fase" !

Enzovoort, enzovoort.

Hebben de 2011-v??rtekenen ook een "boodschap" voor hen die in God geloven? Absoluut!
In Rom. 13 : 11 roept de apostel Paulus de christenen op niet te vergeten in welke tijd zij leven en wakker te worden. Jezus Z?lf voegt daar in Matth. 24 : 33 en in Op. 3 : 3 aan toe: Wanneer u al deze dingen ziet gebeuren is dat het teken dat Ik bijna terugkom. Herinner u hoe u het goede nieuws hebt gehoord en hoe enthousiast u erover was. Keer daarnaar terug en leef weer zoals toen. Maar als u niet wakker wilt worden, zal Ik u verrassen als een dief in de nacht. Dan kom Ik op een moment dat u Mij niet verwacht.

Laatst aangepast ( zaterdag, 07 januari 2012 14:13 )