Hart voor Waddinxveen


Boeiende en actuele avond met Frank Ouweneel PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 02 januari 2009 20:40

Op 31 januari hoopt Frank Ouweneel een bijzondere avond te verzorgen.? Met zijn bekende beamerpresentatie zal hij de schijnwerpers op het jaar 2008 zetten.? Ondersteund door honderden indringende beelden zal hij stilstaan bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft. Het meest opmerkelijke daarbij is dat de Bijbel helder aangeeft dat wij leven in de eindtijd: het tijdperk kort voor de wederkomst van Jezus Christus.

Wederom concentreerden de 2008-spanningen zich op het gebied dat zich globaal uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Perzische Golf. Over dit gebied wordt in de Bijbel onder andere geschreven in Genesis. In hoofdstuk 12 lezen we dat God daar Zijn knecht Abram beloofde hem te maken tot een groot volk: het volk Isra?l. Het zijn de geschiedenis en het heden van dit opmerkelijke volk die in deze Eindtijd-Studie 2008 voor een belangrijk deelcentraal staan. Immers op 8 mei herdachten de Joden het 60-jarig bestaan van de staat Isra?l die in 1948 werd gesticht, geheel in overeenstemming met het profetische visioen in Ez. 37 : 1 t/m 8.

Dat vele vijandige landen de ontwikkelingen rondom het Joodse volk tandenknarsend gadeslaan is in 2008 opnieuw overduidelijk gebleken. In september is op het lichaam van elke Isra?lische staatsburger zonder pardon een nieuw hi-tech "alert system" aangebracht dat hem of haar overal en op elk moment kan oproepen tot de oorlog. En Isra?ls angst is niet ongegrond: in 2008 hebben China en Rusland wederom hun "belangstelling" voor het Midden-Oosten getoond. Gloednieuwe Russische vliegdekschepen dobberen sinds eind januari op de Middellandse Zee. Ook de Taliban-strijders (in feite pionnen in het schaakspel van de grote islamitische leiders) in Afghanistan hebben onrustbarend veel interesse in de zeer nabij gelegen Perzische Golf - contreien.

De Eindtijd-Studie 2008 gaat ook uitgebreid in op de aardse toekomst van het volk Isra?l: een belangrijk aspect van die toekomst is het 1000 jaar durend Vrederijk waarover Jezus de Messias in alle heerlijkheid zal regeren, en wat de Joden geweldige zegen zal brengen. Echter voordat Jezus Christus Zijn heerschappij kan aanvaarden, zal nog heel wat water moeten stromen naar de Perzische Golf die onmetelijk rijke (en daardoor machtige en invloedrijke) staten als Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabi?, Bahrein, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman omzoomt.

De meest opmerkelijke eindtijd-gebeurtenis in 2008 is de oprichting op 13 juli van de "Unie voor de Mediterrane Regio" door de Franse president Nicolas Sarkozy. Geheel in lijn met de Bijbelse profetie?n en het Bijbelboek Openbaring werd op die datum tijdens de Middellandse Zee - top in Parijs verder gewerkt aan de voorbereidingen van het bondgenootschap tussen ?de keizer van het Romeinse Rijk? (uiteraard zetelend in Rome) en de "antichrist" (die in de regio van de Perzische Golf zal resideren).

Het jaar 2008 bewees opnieuw de waarheid van de pessimistische Bijbelse kwalificatie van de tijd waarin wij leven: de ineenstorting van gerenommeerde financi?le instellingen onder de druk van de wereldomspannende kredietcrisis, de stuitende praktijken van Josef Fritzl die op 27 april in het Oostenrijkse Amstetten aan het licht kwamen, de dreigende mammoet-ramp als gevolg van de bouw van de Drieklovendam in de Chinese Yangtze-rivier, de niets en niemand sparende beestachtigheid van Robert Mugabe in Zimbabwe, etc. etc.

Zaterdagavond 31 januari om 19.30 in de Ontmoetingskerk.

Van harte uitgenodigd. Neem gerust uw (ongelovige) vrienden en familie mee.

Laatst aangepast ( vrijdag, 02 januari 2009 23:40 )